Wij zijn Magniv

 

Wij zijn Magniv

Visie

Wij streven naar de situatie waarin iedere organisatie en professional succesvol is in het bereiken van zijn of haar doelstellingen.

Missie

Wij helpen organisaties in verandertrajecten door het leveren van professionals met kennis, kunde en ervaring. Tegelijkertijd helpen wij professionals hun potentie te benutten door een ideale werkomgeving te creëren voor individuele persoonlijke ontwikkeling.

Wat doet Magniv?

Een doeltreffende verandering kan alleen plaatsvinden door de wensen en situatie goed in kaart te brengen, dit te vertalen naar het juiste proces en het geheel te integreren met de organisatie. Wij leveren de change professionals voor analyse, development en projectmanagement.

Voor het succesvol uitvoeren van dergelijke trajecten is naast ervaring in de verschillende rollen ook specialistische kennis nodig. Wij beheersen de specialismes Data, Business Engineering, Applicatieontwikkeling en Wetswijziging en conversie.

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen in een veranderende omgeving, verbreden wij continu onze sectorkennis. Dit heeft geleid tot een ruime basis aan kennis van verzekeren, het bankwezen en pensioenadministratie.

Onze producten.

Ieder ontwikkel- of verandertraject heeft een vorm van besturing nodig. De invulling daarvan is afhankelijk van het soort traject en de ontwikkelmethodiek die wordt toegepast. Wij hebben professionals voor de rollen; Projectmanager, Programmamanager, Product Owner en Scrum Master. Onze meerwaarde zit in de combinatie van sectorkennis en de ervaring in het begeleiden van vergelijkbare trajecten. Naast de projectmanagement vaardigheden nemen onze professionals de inhoudelijke kennis en ervaring mee die nodig is voor succes.

Voorwaarde voor het succes van iedere ontwikkeling is een juiste vertaling van de organisatiewensen naar uiteindelijk de juiste specificaties. Om goede keuzes te kunnen maken is het toepassen van architectuur cruciaal. Zeker in een omgeving waar agile werken wordt toegepast is de juiste balans tussen kortetermijn-verbeteringen en de langetermijn-doelstellingen doorslaggevend. Onze specialisten zijn in staat om te gaan met dit spanningsveld. Wij hebben specialisten voor de rollen; Businessarchitect, Solutionarchitect, Business consultant en Requirements engineer.
Onze meerwaarde zit in de diepgaande kennis van processen en IT gecombineerd met sectorspecifieke kennis.

Onmisbaar voor realisatie. Voorheen was de rol van de ontwikkelaar beperkt; realiseren van hetgeen is vastgelegd in het functioneel- en/of technisch ontwerp. In de huidige ontwikkelteams wordt meer verwacht van de ontwikkelaar. Kennis van de specifieke sector, producten en processen is van belang om kort-cyclisch waarde te leveren in een agile team. Hierbij is het gebruik van low code platformen gemeengoed geworden. Wij hebben deze onmisbare schakel in huis voor het Mendix platform.

Onze specialismes.

Het opslaan, gebruik en omzetten van data in informatie is cruciaal in de hedendaagse bedrijfsvoering. Dit geldt zeker ook in de financiële sector. Een grote hoeveelheid data uit veelal een groot aantal verschillende systemen moet onderhouden, beheerd en beveiligd worden. Deze data moet vervolgens verwerkt worden tot klantinformatie en informatie op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden. Wij hebben professionals in huis op het gebied van datamanagement en business intelligence. Iedere professional vanuit zijn eigen rol, maar met de kennis en kunde om het hele domein te overzien.

In samenwerking met Acumen en Traccia is de Best Practice ‘Business engineering’ opgezet en verwerkt in een masterclass. Onze professionals beheersen alle facetten hiervan en kunnen hier praktisch invulling aan geven. Onderdelen binnen deze Best Practice zijn:
–     Ontwikkelen onder architectuur;
–     Requirement engineering;
–     Procesarchitectuur en ontwerp.

Veel van de ontwikkel- en verandertrajecten binnen de financiële sector hebben als zichtbare deliverable een gewijzigde- of nieuwe applicatie. Naast dat onze professionals weten hoe een applicatie ontworpen en ontwikkeld moet worden, kennen ze de specifieke uitdagingen als het gaat om het ontsluiten van backend systemen, het aansluiten op doelarchitectuur en het verkorten van de Time-to-Market.

In alle sectoren waar wij werkzaam zijn wordt een aanzienlijk deel van de verandertrajecten ingegeven door wetswijzigingen. Of dit nu gaat om wetswijzigingen t.a.v. gegevensbescherming, reportingvereisten of verhoging van de AOW-leeftijd, onze professionals weten wat er speelt in de specifieke sectoren en hebben daarnaast ervaring in het begeleiden van en/of invullen van de verandering.

In de financiële sector is het terugdringen van legacy een uitdaging. Ieder conversietraject is anders en bijna ieder traject is complex. Onze ervaring met complexe applicatielandschappen, het schonen en verrijken van brondata, de communicatie met externe partijen en productrationalisatie helpt bij het succesvol uitvoeren van de conversie.

Onze sectorkennis.

Onze professionals hebben hun sporen verdiend in het verzekeringsdomein. Wij kennen de uitdagingen ten aanzien van het versterken van de concurrentiepositie, de veranderende wet- en regelgevingen en de complexiteit van het systeemlandschap. Daarnaast hebben onze professionals specifieke product- en proceskennis van de sectoren: schade, leven, inkomen, pensioen en zorg.

Een van de specifieke aandachtspunten in het bankdomein is de relatie met de toezichthouders. Dit kenmerkt zich in een sterke focus op solide processen en het belang van een gedegen reporting-proces. Onze professionals kennen het spanningsveld en hebben specifieke product- en proceskennis in de sectoren: betalen, sparen, lenen en hypotheken.

Naast de pensioensector in het verzekeringsdomein kennen we in Nederland de Pensioenfondsen (Bedrijfstakpensioenfondsen en Ondernemingspensioenfondsen). Ondanks de vele overeenkomsten met het verzekeringsdomein kent de administratie van deze pensioenfondsen een eigen dynamiek. Het administreren, incasseren, handhaven en uitkeren wordt in opdracht van het Pensioenfondsbestuur uitgevoerd. Onze professionals zijn ervaren in het speelveld met de wetgever, het pensioenfondsbestuur de deelnemer en het administratiekantoor.

De gezamenlijke kracht van Acumen, Traccia en Magniv

Eén van de krachten van Magniv is de nauwe samenwerking met Acumen en Traccia.

Acumen bestaat uit een groep energieke consultants met veel ervaring in de financiële sector. Naast brede ervaring op het gebied van consultancy heeft dit geresulteerd in configureerbare software op basis van Straight Through Processing.

Traccia heeft zich in de afgelopen jaren gericht op de Leergang Business Engineering en een verscheidenheid aan masterclasses. Magniv kan volledig gebruikmaken van deze kennis en opleidingsmogelijkheden, wat bijdraagt aan de kwaliteit van onze Change Professionals.

De gezamenlijke kracht van Acumen,
Traccia en Magniv

Een van de krachten van Magniv is de nauwe samenwerking met Acumen en Traccia.

Acumen is opgericht in 2004 en inmiddels gegroeid tot een groep energieke consultants met veel ervaring in de financiële sector. Naast een brede ervaring op het gebied van consultancy heeft dit geresulteerd in configureerbare software op basis van Straight Through Processing.

Dit betreft toepassingen voor:
– schadeafhandeling
– servicebookontsluiting
– medische acceptatie
– naverrekenen
– verzuimverwerking

Traccia heeft zich de afgelopen jaren gericht op het omzetten van de kennis en best practices van Acumen in een leergang Business engineering en een grote verscheidenheid aan masterclasses. Magniv kan volledig gebruik maken van deze kennis en opleidingsmogelijkheden, waardoor we de kwaliteit kunnen bieden waar we voor staan.

Willem Huitema

Willem Huitema

Vragen over onze diensten?

Ik help je graag verder!   Contact

Bekijk onze nieuwste vacatures.

Applicatieontwikkeling, Business engineering, Data, Wetswijzigingen/ conversie
Nederland
Geplaatst 3 jaar geleden

Business consultant

Ervaringsniveau
medior/senior

Dienstverband
32 - 40 uur per week

Wij zoeken inhoudelijke toppers!

Lees meer

Applicatieontwikkeling, Data, Wetswijzigingen/ conversie
Nederland
Geplaatst 3 jaar geleden

Projectmanager

Ervaringsniveau
medior/senior

Dienstverband
32 - 40 uur per week

Wij zoeken leiders met kennis!

Lees meer

Bekijk alle vacatures

Bekijk onze projecten

Alle projecten