De veranderende wens van de opdrachtgever: 3 take aways

Alle projecten

De veranderende wens van de opdrachtgever: 3 take aways

Bij mijn vorige opdracht heb ik met plezier gewerkt aan een compliance project: Know Your Customer (KYC). Als projectmanager ben je gewend om veranderingen te begeleiden tot een succes.

In de eerste drie maanden van het project was het duidelijk wat er moest gebeuren: strakke deadline om een team van Customer Due Dilligence (CDD) up en running te hebben. Er was een idee, maar nog geen planning of plan van aanpak. Daarnaast was het ontwikkelteam hard bezig om het systeem inclusief klantproces af te krijgen waar het team mee aan de slag kon. Na veel bloed, zweet en tranen is het in samenwerking gelukt om de deadline te halen. In dit deel lag echt mijn kracht: resultaten behalen.

Daarna werd het tijd om “op de winkel te passen”. Na een maand de kinderziektes te hebben bestreden kwamen we in een rustiger vaarwater. Vanwege het behaalde resultaat had de opdrachtgever het vertrouwen in mij gekregen en gevraagd om drie maanden langer te blijven. Door de strakke door de toezichthouder opgedragen deadlines was het belangrijk om naar de voortgang van de verwerking te kijken. Voor mij leek hier weinig uitdaging in te zitten, vanwege het repeterende karakter van de werkzaamheden.

Dit heb ik besproken met de opdrachtgever en hieruit bleek dat zijn behoefte voornamelijk zat in het verkrijgen van inzicht in de voortgang en het meten van de prestaties. Mijn scope werd dan ook veranderd in het uitwerken en implementeren van dashboards. Dit gaf inzicht en hierdoor kon de opdrachtgever ook beter sturen.

Bijsturen bleek achteraf ook nodig. Gelukkig was er nog voldoende tijd en kon het team worden opgeschaald. Voor mij fijn dat ik bezig kon zijn met het realiseren van veranderingen en voor de opdrachtgever fijn om te voldoen aan de gestelde deadlines.

Mijn drie take-aways:

  1. Blijf bij jezelf en kijk naar je eigen krachten. Zorg ervoor dat je weet wat je sterke en minder sterke eigenschappen zijn. Door dit te weten kan je ook beter invulling aan de opdracht geven en dit afstemmen met de opdrachtgever.
  2. Blijf vragen. Vaak voelt het als een zwakte om dingen te vragen, maar dit helpt enorm om te begrijpen waar de behoefte van de opdrachtgever echt zit. Men doet vaak aannames, maar door te vragen kan je ontzorgen.
  3. Deel je eigen inzichten met de opdrachtgever en kom samen tot een opdracht. Soms ziet een opdrachtgever niet het hele speelveld en is het goed om dit met hem/haar te delen.

Zodra je deze drie combineert en regelmatig checkt kan je blijven omgaan met de veranderingen.

Bekijk alle projecten
Bekijk alle projecten

Willem Huitema

Willem Huitema

Vragen over onze diensten?

Ik help je graag verder!   Contact