Ik ben opdrachtgever

 

Onze professionals vergroten het succes van uw ontwikkel- en verandertrajecten

Onze kracht zit in de kwaliteit van onze mensen. Geen onuitvoerbare adviesrapporten, maar hands-on professionals die op basis van kennis en ervaring in staat zijn vanaf dag één het verschil te maken in uw ontwikkel- en verandertrajecten.

Wij nemen alleen de beste mensen in dienst die wij vervolgens door middel van training, opleiding en praktijkervaring naar het kwaliteitsniveau brengen waar wij voor staan. Wij kunnen kwaliteit garanderen, doordat wij gebruik maken van ons eigen opleidingsinstituut Traccia en de best practices van Acumen.

Onze visie is dat de kwaliteit van een professional wordt bepaald door drie factoren: Rolspecifieke vaardigheden, specialistische kennis en sectorkennis.

Onze producten.

Ieder ontwikkel- of verandertraject heeft een vorm van besturing nodig. De invulling daarvan is afhankelijk van het soort traject en de ontwikkelmethodiek die wordt toegepast. Wij hebben professionals voor de rollen; Projectmanager, Programmamanager, Product Owner en Scrum Master. Onze meerwaarde zit in de combinatie van sectorkennis en de ervaring in het begeleiden van vergelijkbare trajecten. Naast de projectmanagement vaardigheden nemen onze professionals de inhoudelijke kennis en ervaring mee die nodig is voor succes.

Voorwaarde voor het succes van iedere ontwikkeling is een juiste vertaling van de gebruikerswensen naar uiteindelijk de juiste specificaties. Om goede keuzes te kunnen maken is het toepassen van architectuur cruciaal. Zeker in een omgeving waar agile werken wordt toegepast is de juiste balans tussen kortetermijn-verbeteringen en de langetermijn-doelstellingen doorslaggevend. Onze specialisten zijn in staat om te gaan met dit spanningsveld. Wij hebben specialisten voor de rollen; Businessarchitect, Solutionarchitect, Business consultant en Requirements engineer.
Onze meerwaarde zit in de diepgaande kennis van processen en IT gecombineerd met sectorspecifieke kennis.

Onmisbaar voor realisatie. Voorheen was de rol van de ontwikkelaar beperkt; realiseren van hetgeen is vastgelegd in het functioneel- en/of technisch ontwerp. In de huidige ontwikkelteams wordt meer verwacht van de ontwikkelaar. Kennis van de specifieke sector, producten en processen is van belang om kort-cyclisch waarde te leveren in een agile team. Hierbij is het gebruik van low code platformen gemeengoed geworden. Wij hebben deze onmisbare schakel in huis voor het Mendix platform.

Onze specialismes.

Het opslaan, gebruik en omzetten van data in informatie is cruciaal in de hedendaagse bedrijfsvoering. Dit geldt zeker ook in de financiële sector. Een grote hoeveelheid data uit veelal een groot aantal verschillende systemen moet onderhouden, beheerd en beveiligd worden. Deze data moet vervolgens verwerkt worden tot klantinformatie en informatie op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden. Wij hebben professionals in huis op het gebied van datamanagement en business intelligence. Iedere professional vanuit zijn eigen rol, maar met de kennis en kunde om het hele domein te overzien.

In samenwerking met Acumen en Traccia is de Best Practice ‘Business engineering’ opgezet en verwerkt in een masterclass. Onze professionals beheersen alle facetten hiervan en kunnen hier praktisch invulling aan geven. Onderdelen binnen deze Best Practice zijn:
–     Ontwikkelen onder architectuur;
–     Requirement engineering;
–     Procesarchitectuur en ontwerp.

Veel van de ontwikkel- en verandertrajecten binnen de financiële sector hebben als zichtbare deliverable een gewijzigde- of nieuwe applicatie. Naast dat onze professionals weten hoe een applicatie ontworpen en ontwikkeld moet worden, kennen ze de specifieke uitdagingen als het gaat om het ontsluiten van backend systemen, het aansluiten op doelarchitectuur en het verkorten van de Time-to-Market.

In alle sectoren waar wij werkzaam zijn wordt een aanzienlijk deel van de verandertrajecten ingegeven door wetswijzigingen. Of dit nu gaat om wetswijzigingen t.a.v. gegevensbescherming, reportingvereisten of verhoging van de AOW-leeftijd, onze professionals weten wat er speelt in de specifieke sectoren en hebben daarnaast ervaring in het begeleiden van en/of invullen van de verandering.

In de financiële sector is het terugdringen van legacy een uitdaging. Ieder conversietraject is anders, maar bijna ieder traject is complex. Onze ervaring met complexe applicatielandschappen, het schonen en verrijken van brondata, de communicatie met externe partijen en productrationalisatie helpt bij het succesvol uitvoeren van de conversie.

Onze sectorkennis.

Onze professionals hebben hun sporen verdiend in het verzekeringsdomein. Wij kennen de uitdagingen ten aanzien van het versterken van de concurrentiepositie, de veranderende wet- en regelgevingen en de complexiteit van het systeemlandschap. Daarnaast hebben onze professionals specifieke product- en proceskennis van de sectoren: schade, leven, inkomen, pensioen en zorg.

Een van de specifieke aandachtspunten in het bankdomein is de relatie met de toezichthouders. Dit kenmerkt zich in een sterke focus op solide processen en het belang van een gedegen reporting proces. Onze professionals kennen het spanningsveld en hebben specifieke product- en proceskennis in de sectoren: betalen, sparen, lenen en hypotheken.

Naast de pensioensector in het verzekeringsdomein kennen we in Nederland de Pensioenfondsen (Bedrijfstakpensioenfondsen en Ondernemingspensioenfondsen). Ondanks de vele overeenkomsten met het verzekeringsdomein kent de administratie van deze pensioenfondsen een eigen dynamiek. Het administreren, incasseren, handhaven en uitkeren wordt in opdracht van het Pensioenfondsbestuur uitgevoerd. Onze professionals zijn ervaren in het speelveld met de wetgever, het pensioenfondsbestuur de deelnemer en het administratiekantoor.

Willem Huitema

Vragen over onze diensten?

Ik help je graag verder!   Contact

Bekijk onze nieuwste vacatures.

Geen vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures

Bekijk onze projecten

Alle projecten