Verzekeraars

Verzekeraars

Magniv heeft een schat aan ervaring in verschillende branches. De verzekeringsbranche is er daar één van. De verzekeringsbranche is volop in beweging en met name innovatie en technologie zijn hot items. Om toekomstproof te zijn en de dienstverlening te blijven verbeteren, moeten verzekeraars werken aan het verzekeringsproduct van de toekomst. Steeds meer verzekeraars zien nieuwe technologie dan ook meer als een kans dan als een bedreiging. En terecht, want technologie biedt volop kansen om producten te vernieuwen en de dienstverlening te verbeteren, met name gericht op het simpeler en eenvoudiger maken voor de klant.

Ook veiligheid en betrouwbaarheid van data zijn belangrijke items in de verzekeringsbranche. Als verzekeraar wil je zeker weten met wie je te maken hebt voordat je gegevens deelt. Die check moet op een veilige en klantvriendelijke manier uitgevoerd worden, waarbij je ook nog moet voldoen aan de AVG.

Het snel en adequaat inspringen op veranderingen vereist een bepaalde flexibiliteit van de business, de IT-organisatie en de IT-architectuur. Dat betekent niet dat een oplossing snel moet worden gebouwd en geïmplementeerd. Integendeel, innovatie vereist visie en strategie. Bij het implementeren van een oplossing moet er gekeken worden naar de lange termijn zodat de oplossing ook schaalbaar is. Onze specialisten kunnen een oplossing ontwikkelen in lijn met de business strategie en zorgen voor een efficiënte implementatie die duurzaam resultaat garandeert.

Onze professionals kennen de branche en de specifieke producten en processen uit de verzekeringswereld. Die kennis en ervaring, gecombineerd met de kennis van de diverse low-code platformen, zorgt dat zij de change kunnen versnellen. De verzekeraar is daarmee verzekerd van een oplossing die schaalbaar is, voldoet aan wetten en regelgeving en innovatie mogelijk maakt.

Wij geloven dat iedere organisatie moet acteren vanuit zijn eigen sterkte. Daarom helpen wij verzekeraars om implementaties te begeleiden op basis van een plan. Een plan dat uitgaat van business engineering as a service waarbij wij de change bewerkstelligen zodat deze in lijn is met de strategie en architectuur.

Benieuwd hoe we dit hebben aangepakt voor andere klanten?

Meer weten over business engineering? lees hier meer.