Innovation challengers

Innovation challengers

Een doeltreffende verandering kan alleen plaatsvinden door de wensen en situatie goed in kaart te brengen, dit te vertalen naar het juiste proces en het geheel te integreren met de organisatie. Wij leveren de change professionals voor analyse, development en projectmanagement.

Wat doet Magniv?

Doelgerichte verandering. Dat is waar wij als organisatie voor staan. Bij Magniv werken change professionals die het verschil maken in ontwikkel en verandertrajecten van verzekeraars, banken en pensioenadministraties. We zijn adaptief en weten wat er gevraagd wordt. Dat doen wij door onze diepgaande sectorkennis te combineren met specialistische kennis en ervaring. We zijn innovatief en versnellen ontwikkel- en verandertrajecten. We kijken op onze manier naar het veranderdoel van de klant. De wensen en situatie brengen we in kaart en vertalen dit naar het juiste proces. En dat integreren wij in de organisatie. Onze kracht zit in de kwaliteit van onze mensen. Geen onuitvoerbare adviesrapporten, maar hands on professionals die op basis van kennis en ervaring in staat zijn vanaf dag één het verschil te maken. En daarmee daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen.

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen in een veranderende omgeving, verbreden wij continu onze sectorkennis. Dit heeft geleid tot een ruime basis aan kennis van verzekeren, het bankwezen en pensioenadministratie.

Visie

Wij streven naar de situatie waarin iedere organisatie en professional succesvol is in het bereiken van zijn of haar doelstellingen.

Missie

Wij helpen organisaties in verandertrajecten door het leveren van professionals met kennis, kunde en ervaring. Tegelijkertijd helpen wij professionals hun potentie te benutten door een ideale werkomgeving te creëren voor individuele persoonlijke ontwikkeling.

adapt. innovate. be magniv.

Flexibele oplossingen bij change implementaties

Omdat wij geloven dat iedere organisatie vanuit de eigen sterkte moet acteren, bieden wij verschillende typen diensten waarbij de expertises van Magniv als aanvulling of invulling opereert. Meer weten over onze diensten? Bekijk dan:

De gezamenlijke kracht van Acumen, Traccia en Magniv

Een van de krachten van Magniv is de nauwe samenwerking met Acumen en Traccia.

Acumen is opgericht in 2004 en inmiddels gegroeid tot een groep energieke consultants met veel ervaring in de financiële sector. Naast een brede ervaring op het gebied van consultancy heeft dit geresulteerd in configureerbare software op basis van Straight Through Processing.

Dit betreft toepassingen voor:
– schadeafhandeling
– servicebookontsluiting
– medische acceptatie
– naverrekenen
– verzuimverwerking

Traccia heeft zich de afgelopen jaren gericht op het omzetten van de kennis en best practices van Acumen in een leergang Business engineering en een grote verscheidenheid aan masterclasses. Magniv kan volledig gebruik maken van deze kennis en opleidingsmogelijkheden, waardoor we de kwaliteit kunnen bieden waar we voor staan.

Great change. Magniv careers.