Implementaties Pensioenfondsen

TKP is één van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland. Ruim 3,7 miljoen Nederlanders en 23 fondsen vertrouwen op hun dienstverlening. De klanten zijn zowel bedrijfspensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen. Er werken ruim 900 specialisten.

Situatie

TKP heeft per 1 januari 2021 de uitvoering van de pensioenadministratie van 2 pensioenfondsen van 2 andere uitvoerders overgenomen. De fondsen hebben na een offerte traject gekozen voor TKP. Het inregelen van de administratie en het overnemen van de data is in 2020 gestart en wordt medio 2021 afgerond. Als deze trajecten niet goed afgerond worden loopt TKP naast financiële risico’s ook risico’s op het gebied van reputatie.

Opdracht

De vraag van TKP aan Magniv was om het totale projectmanagement van deze 2 trajecten op zich te nemen. De bemensing van deze projecten is geleverd door TKP.

Uitvoering

Aanpak

De rol van Magniv was die van projectmanager. De afgelopen 2 jaar hebben we verschillende veranderingen doorgevoerd met teams van veelal interne specialisten. Het doorvoeren van veranderingen houdt in dat systemen en processen aangepast moeten worden, dat deelnemers van fondsen geïnformeerd worden over de veranderingen en wat dit voor hen betekent, maar ook dat het budget aangevraagd en bewaakt wordt en dat rapportages opgeleverd worden.

Resultaten

Resultaten die we hebben opgeleverd zijn onder andere:

Wijzigingen in de regelingen op verzoek van klanten, zoals het aanpassen van de pensioenleeftijd of het vereenvoudigen van de pensioenregeling.
Het doorvoeren van wetswijzingen in alle regelingen, zoals de Uniforme Rekenmethodiek (URM).
Het leiden van grotere jaarlijks terugkerende trajecten, zoals de januarimailing, waar bij ca. 500.000 uitkeringsgerechtigden in januari diverse documenten ontvangen.
Het managen van een tweetal implementaties, zoals boven beschreven.

Proces

Iedere projectmanager heeft een eigen stijl van aansturen. Willem Huitema typeert zich door duidelijk te zijn naar alle partijen over de (on)mogelijkheden, ook al kan dit een vervelende boodschap zijn. Daarnaast heeft hij het hebben van plezier met elkaar erg belangrijk, waardoor de motivatie van alle betrokkenen toeneemt.

CTA_NIET-GEBRUIKEN

Willem Huitema

“Wat ik leuk vind is samen met het projectteam, interne maar ook externe stakeholders, zoals leden van een Bestuursbureau van een klant, de gewenste veranderingen concreet maken, doorvoeren en uiteindelijk borgen in de organisatie.”

Wilt u meer weten over Willem?

Bekijk dan zijn profiel. Voor een vrijblijvende kennismaking met Willem of zijn collega’s, kunt u contact met ons opnemen.

Great change. Magniv careers.