Migratie van de systemen

Het bankwezen gaat rap mee met de digitalisering. Om die digitale wereld goed te regelen, schakelde een bekende Nederlandse bank Magniv in.

Situatie

De betreffende banklabels zijn een aantal jaren geleden samengevoegd. Om de twee banken ‘aan de achterkant’ om te vormen tot één succesvolle organisatie was er naast de keuze voor 1 van de labels ook een integratie van de processen, systemen en het bestaande IT-landschap nodig.

Eén van de banken maakte al gebruik van de diensten van Magniv bij de implementatie van het programma voor het vernieuwen van de belangrijkste systemen en processen. Deze implementatie van dit programma verliep zo soepel dat het een logische keuze bleek Magniv ook in te schakelen bij het traject om de 2 labels samen te voegen.

Ondanks dat veel van de eerder door Magniv geïmplementeerde processen en systemen gebruikt konden blijven worden werd al snel duidelijk dat de succesformule van bank één niet één op één gebruikt kon worden voor bank twee. Je kunt tenslotte niet dezelfde visie en hetzelfde plan zo maar door kopiëren.

Opdracht

Doel van de hele operatie was kostenbesparing realiseren en synergievoordelen behalen. De operatie, de IT en de strategie van beide banken moesten op één lijn komen om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Pas nadat deze strategische keuzes gemaakt zijn kon echt gestart worden met de opbouw van de nieuwe samengevoegde bank.

Uitvoering

Bij Magniv hebben we jarenlange ervaring met de financiële sector en de processen en complexiteit hiervan. Door deze ervaring, gecombineerd met kennis van de diverse low-code platformen, weten onze specialisten als geen ander wat ervoor nodig is om succesvolle implementaties te doen, implementatieteams efficiënt te maken en de change te versnellen. Het project werd opgepakt met een stevig team van in totaal 30 man. De programma manager was iemand van de bank, met iemand van Magniv naast zich als coach. De rest van het team bestond uit mensen van de twee banken en verschillende specialisten van Magniv in diverse disciplines. Onze specialisten vervulden rollen als business analist, product owner en scrum master.

Proces

Bij deze bank zat een deel van de complexiteit in de dynamiek van twee verschillende labels, twee identiteiten, twee filosofieën en twee inrichtingsprincipes. Het was dus zaak om eerst helderheid te krijgen over de basis. De uitdaging was om eerst een stap terug te doen en te kijken naar de business visie en de onderliggende IT-architectuur. Welke keuzes moeten we nu maken om aan te sluiten bij de visie, wat is de gekozen strategie, wat zijn de klantgroepen, et cetera. Op basis daarvan is de visie vertaald naar de nieuwe IT-architectuur en is er een concreet plan van aanpak gemaakt. Wij noemen dit Business engineering! In de praktijk waren er twee grote ontwikkelteams, waarbij de specialisten van Magniv ook een rol speelden als coach en spanningspartner.

Resultaten

Met de hulp van Magniv is de bank gekomen tot een resultaat waarmee ze zelf door kunnen pakken. Het IT-landschap en de klantbase zijn in lijn gebracht met de strategie. Ook is er een lijn uitgezet voor de technische ontwikkeling. De bank heeft zelf mensen in dienst genomen om het project verder vorm te geven, waarbij er een periode nog een schaduw product owner als coach vanuit Magniv actief is geweest.

CTA_NIET-GEBRUIKEN

Willem Huitema

Doordat we vanuit Magniv meerdere disciplines in het projectteam hadden, konden we snel en succesvol implementeren.”

Wilt u meer weten over Willem?

Bekijk dan zijn profiel. Voor een vrijblijvende kennismaking met Willem of zijn collega’s, kunt u contact met ons opnemen.

Great change. Magniv careers.