Project Compliance

Aangewakkerd door ethisch besef, druk vanuit toezichthouders en een fragiel vertrouwen bij consumenten, is compliance een ‘hot item’ binnen de hele financiële sector. Banken en verzekeraars worden steeds strakker gehouden aan hun verantwoordelijkheid om hun eigen operatie op orde te hebben en om de nodige controles uit te voeren op de partijen waarmee zij samenwerken. In dit licht zijn er een project en programma opgestart waarin verbeteringen worden aangebracht aan compliance-gerelateerde processen. Met directe betrokkenheid van een internationaal adviesbureau en de toezichthouder, belangrijke trajecten.

Orde en structuur

In mijn rol als PMO+ ondersteun ik de project-/programmamanager door hem zoveel mogelijk te ontlasten van alle operationele zaken en mee te denken op tactisch niveau. Dit loopt breed uiteen van het bijhouden van de financiën tot het coördineren van afspraken en het voorbereiden van presentaties. Door te letten op de orde en structuur waarmee planningen uitgevoerd, vergaderingen voorbereid en informatie opgeslagen wordt help ik een stabiel en betrouwbaar fundament aan te leggen.

Uitvoering

Aanpak

De uitdagingen liggen langs een aantal assen voor deze opdracht. Bij de start van het project was er geen overzicht en structuur aanwezig. Van mij wordt verwacht dat ik dit aanbreng. Omgaan met de onzekerheid hierin is een persoonlijk ontwikkelpunt en hierbij is de ondersteuning vanuit Magniv van grote waarde. Hiernaast is het uitdagend en immens interessant om op zowel organisatorisch als inhoudelijk hoog niveau mee te kijken binnen deze transformatie. Na deze waardevolle start, kijk ik uit naar het vervolg van de transformatie en de hopelijk steeds bredere zin waarin ik van betekenis kan zijn.

Resultaten

Resultaten die we hebben opgeleverd zijn onder andere:

Upgrade van het intranet platform.
Oplevering van eerste sprint.
(Rand)voorwaarden gereed zodat er de strategie van de TU Delft uitgevoerd kan worden.

Proces

Iedere Product Owner heeft een eigen stijl van aansturen. Stefen Bijwaard typeert zich door helder te communiceren over wat er moet gebeuren, met welke prioriteit en wie welke rol heeft. Zo loopt een project vaak soepel. Dat hij snel de omgeving kon inschatten en kon bepalen wat er echt noodzakelijk was bespoedigde deze opdracht.

CTA_NIET-GEBRUIKEN

Stefen Bijwaard

Aanbrengen van structuur en verwachtingen goed managen is essentieel om een goede transformatie te doorlopen.

Wilt u meer weten over Stefen?

Bekijk dan zijn profiel. Voor een vrijblijvende kennismaking met Stefen of zijn collega’s, kunt u contact met ons opnemen.

Great change. Magniv careers.