Project Financiële dienstverlener

Optimalisatie Know Your Customer proces

Voor onze klant, een grote speler in het uitgeven van creditcards in Nederland, die al ruim 30 jaar de uitgifte, promotie, administratie en transactieverwerking van creditcards verzorgt, hebben wij vanuit de rol als Business Analist gevraagd te helpen Know Your Customer, op een efficiënte en effectieve manier in te richten. Niet alleen vanuit de huidige situatie, maar juist ook kijkend naar de toekomst. Belangrijkste uitgangspunten hierin: kennis van het financiële domein, afdeling overstijgend resultaat behalen en een zo optimaal ingericht proces vanuit de klant.

Situatie

Om compliant te zijn en klanten goed te bedienen wilde onze klant haar Know Your Customer (KYC) proces goed inrichten. KYC staat voor de richtlijnen voor het kennen van je klant in de financiële dienstverlening. De wetgeving vereist dat financiële dienstverleners het uiterste doen om de identiteit en eventuele risico’s van een zakelijke relatie te verifiëren. KYC is verplicht, maar ook belangrijk om integer en veilig zaken te kunnen doen. Het uitgangspunt vanuit onze klant, was om het proces effectiever te maken, het streven naar een snellere doorlooptijd en dus een betere dienstverlening voor de klant. KYC betreft namelijk niet 1 afdeling, maar is een werkwijze die meerdere afdelingen, meerdere units en eigenlijk ieder deel van het proces waar een klant bij betrokken is. De uitdaging hierbij was om eilandjes te doorbreken en juist afdeling of unit overkoepelend te kijken hoe je aan de ene kant het klantproces optimaal kan laten verlopen en aan de andere kant compliant bent vanuit het due diligence-proces, om klanten zorgvuldig te kunnen identificeren.

 

Opdracht

Magniv werd, via een partner, ingeschakeld om het bestaande KYC-proces te optimaliseren: alles wat geautomatiseerd kon worden ten behoeve van een optimaler klantproces, moest geautomatiseerd worden. Onze Business Analist kreeg de opdracht om voor KYC binnen een half jaar een concreet plan te hebben om het ontwikkelteam, gevestigd in het buitenland, aan de slag te zetten. Dit vereist een partner die in staat is het overkoepelende belang in te zien en in staat is dit om te zetten in een strategische aanpak.

Uitvoering

Magniv biedt als onderdeel van onze business engineering as a service propositie, meerdere flexibele oplossingen. In dit geval hebben we een ervaren business analist geleverd, die onze aanpak kon implementeren. Onze aanpak brengt drie werelden, architectuur, ontwikkeling en strategie samen. Hierin is KYC in dit geval de aanleiding geweest, maar is het in principe een manier om te innoveren in jouw gehele klantketen.

De basis van het programma is dat zakelijke klanten/bedrijven een aanvraag doen voor een creditcard en dat dit op een zo efficiënt mogelijke manier wordt ingericht. Ze leveren gegevens aan en gaan door een screening met een risicoberekening. Dit proces gaat grotendeels automatisch, waarbij een zeer klein percentage hoog-risico-klanten ‘uitvalt’ en aangeboden wordt voor matige controle. Het kan namelijk zijn dat nieuwe klanten op basis van de business rules onderzoek nodig hebben om er zeker van te zijn dat deze klant geen onacceptabel risico vormt voor de bank. Om het proces efficiënt in te kunnen richten, heeft een organisatie een partner nodig die de business behoefte naar gewenste (IT)oplossingen kan vertalen die door een ontwikkelteam kan worden opgepakt. Die dus niet alleen de taal van de ontwikkelaar spreekt, maar de organisatievisie en -architectuur kent en de ontwikkelaars op basis van die (domein) kennis laat ontwikkelen. 

Magniv werd ingeschakeld vanuit de specifieke kennis van het financiële domein, de expertise vanuit business engineering en ontwikkelteams aan te sturen, zelfs op grote afstand. Magniv biedt de unieke combinatie van kennis van product, proces en sector.

Resultaten

Het programma liep al 1,5 jaar als onderdeel van een nieuwe onboardingstrategie. Het onderdeel KYC is divers, zoals gezegd betreft het meerdere afdelingen en is het binnen grote financiële organisaties moeilijk om hier een eigenaar te benoemen, omdat het een zienswijze is binnen de hele organisatie. Om dit in te zien zette Magniv de uitgangspunten op, waarna onze business engineer garant stond voor de uitwerking van de plannen. Fase 1 is net afgerond en is het eerste grote succes binnen het programma. Dit betreft namelijk de livegang voor de pilotgroep waarin een selecte groep zakelijke klanten overgaat, waarna in fase 2 de grotere bedrijven ook overgaan op het nieuwe systeem. De eerste oplevering is geslaagd. De software is ontwikkeld zodat het past binnen de huidige business strategie en onder de IT-architectuur is ontwikkeld, voor nu en de toekomst. De processtappen zijn hierin versimpeld, waardoor de klant sneller beoordeeld wordt.

Als dit vlekkeloos gaat, gaan we ook de particulier klanten conform dit proces overzetten.

 

Wil je meer weten over de belangrijkste valkuilen bij het goed inrichten van KYC? Lees dan onze blog over KYC en business engineering.

CTA_NIET-GEBRUIKEN

Joep Uijlenbroek:

Onze aanpak brengt drie werelden, architectuur, ontwikkeling en strategie samen. Hierin is KYC in dit geval de aanleiding geweest, maar is het in principe een manier om te innoveren in jouw gehele klantketen. 

Wilt u meer weten over Joep?

Bekijk dan zijn profiel. Voor een vrijblijvende kennismaking met Joep of zijn collega’s, kunt u contact met ons opnemen.

Great change. Magniv careers.