Blogs

Deadlines in een Agile ontwikkelomgeving: vloek of zegen?

Deadlines in een Agile ontwikkelomgeving: vloek of zegen?

Ik hoor het wel vaker: “Deadlines, met uitzondering van het sprint einde, horen niet in Agile omgeving”. Ondanks dat deze uitspraak veel voor komt, zie ik in praktijk dat, ook bij Agile (IT) ontwikkeling, deadlines gesteld worden. Vaak is het stellen van deadlines...

Lees meer
3 goede redenen voor het maken van een Baten Logica

3 goede redenen voor het maken van een Baten Logica

De mate van succes van een project of programma is de mate waarin de resultaten bijdragen aan organisatie doelstellingen. De business case beschrijft de zakelijke rechtvaardiging van een initiatief: voor en tijdens de uitvoering maar zeker ook nà het opleveren van het...

Lees meer
KYC en business engineering

KYC en business engineering

Know Your Customer (KYC) staat voor de richtlijnen voor het kennen van je klant in de financiële dienstverlening. De wetgeving vereist dat financiële dienstverleners het uiterste doen om de identiteit en eventuele risico’s van een zakelijke relatie te verifiëren. KYC...

Lees meer

Great change. Magniv careers.